23-65-H/03 Strojník silničních strojů

Mechanik silničních strojů

Stručný popis oboru:
Obor vzdělání připravuje absolventy pro veškeré práce spojené s provozem a údržbou silničních strojů, strojů pro stavbu a údržbu komunikací (mimo speciální stroje pro stavbu železnic). Absolventi získají také základní dovednosti v oblasti ručního a strojního obrábění a svařování kovů. Absolventi jsou seznámeni se základními technologiemi výstavby, údržby a oprav pozemních komunikací.

V rámci výuky získávají absolventi řidičské oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění absolventů:
Absolventi jsou schopni vykonávat pracovní činnosti spojené se zajišťováním obsluhy a řízení strojních zařízení, používaných při údržbě, opravách a výstavbě silničních těles. Jsou schopni zajišťovat údržbu a opravy strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s předmětem činnosti, protože znají základní práce spojené s údržbou vozovek a používané mechanismy. Jsou seznámeni se základními technologiemi silničního stavitelství a používanými stavebními materiály. Mohou se také uplatnit jako řidiči vozidel a mechanismů v rozsahu řidičského oprávnění skupiny B a C. 

Po ukončení tříletého studia má absolvent možnost požádat o přijetí do 2. ročníku odpovídajícího maturitního oboru.

Tento obor není vyučován na žádné jiné škole v ČR.

V případě zájmu si můžete prohlédnout či stáhnout školní vzdělávací program tohoto oboru.

Projekt podporují: