41-55-E/01 Opravářské práce

Opravářské práce

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a služeb, ale je možné i uplatnění v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů (např. kombajnérský kurz) se mohou absolventi uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění na traktor a příprava k získání svářečského certifikátu.

Náplní je teoretické vyučování a praktická výuka formou odborného výcviku. Teoretická výuka se s praktickou výukou střídají v 1. a 2. ročníku v pravidelných týdenních cyklech, ve třetí ročníku je v desetidenním cyklu 7 dní odborný výcvik a 3 dny škola.

Po získání výučního listu je možnost pokračovat ve vzdělávání přestupem do 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů a získání výučního listu v tomto oboru.

 

Kompletní informace najdete ZDE.

Projekt podporují: