79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,8% (95,8) 61,5% (77,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 40% (96,9) 25% (69,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50% (91,6) 60,9% (77,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 68,9% (94,2) 55,6% (83,7) 22,2% (94,1%) 20% (5,9%)
2016 79,2% (96,3) 56,3% (85,8) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,5% (74) 57,6% (69,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 2,9% (52) 11,4% (40,8) 11,4% (87,5%) 100% (0%)
2018 40% (64) 42,9% (65,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 35,1% (68) 35,1% (65,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 62,9% (78) 65,7% (74,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (72) 53,2% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 39,3% (76) 33,9% (69,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 26,3% (73) 22,8% (62,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 16,1% (73) 25% (70,7) 23,2% (96,3%) 19,6% (3,7%)
2016 86,2% (84) 62,1% (76,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: