79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,6% (97,9) 91,4% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,5% (96,9) 70,7% (68,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 93,6% (92,6) 90,6% (76,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 52,0% (89,5) 62,0% (77,3) 25,1% (94,4%) 22,5% (5,6%)
2016 82,7% (93,7) 68,1% (80,8) 37,0% (96,2%) 33,9% (3,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,9% (72) 74,6% (64,0) 33,2% (92,9%) 100% (0%)
2019 25% (58) 27,7% (49,5) 29,8% (93,6%) 100% (0%)
2018 80,6% (70) 78,6% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 83,9% (72) 83,9% (70,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 65,7% (70) 71,6% (69,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 67,0% (70,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 65,2% (70,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 95,2% (82) 91,5% (76,9) 63,1% (98,9%) 100% (0%)
2017 78,2% (80) 76% (76,5) 56,7% (97,8%) 46,2% (2,2%)
2016 83,0% (80) 67,4% (74,3) 50% (96,8%) 45,6% (2,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: