79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (100) 89,3% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 99,6% (97,9) 99,2% (92,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (95,8) 98,4% (95,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,3% (97,9) 95,7% (94,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,9% (90) 92,9% (82,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,8% (90) 94,8% (86,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 72,6% (78) 85,8% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 93,9% (88) 88,4% (82,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 77,8% (87) 58,6% (78,7) 21,7% (93,3%) 7,9% (6,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 93,6% (88,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,2% (88) 88,6% (85,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,8% (88) 94,8% (88,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,4% (88) 80,7% (85,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,2% (92) 97,6% (89,3) 33,2% (97,0%) 30% (3,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: