79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,6% (88,4) 10,3% (57,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 46,7% (75,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 4,5% (82,1) 6,5% (57,0) 13,5% (90,9%) 13,1% (9,1%)
2017 34,5% (91,6) 40,6% (82,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 58,5% (86,9) 6,4% (86,7%) 6,0% (13,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,1% (54) 22,2% (47,2) 17,2% (92,3%) 100% (0%)
2019 14,0% (66) 19,2% (58,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 6,8% (54) 11,6% (54,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 15,3% (64) 8,9% (54,6) 9,9% (87,5%) 9,9% (6,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,6% (71) 22,9% (58,7) 15,7% (96,2%) 100% (0%)
2019 4,7% (66) 5,5% (57,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25,4% (76) 24,2% (69,2) 16,3% (93,3%) 13,5% (6,7%)
2017 34,3% (80) 39,4% (77,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 17,2% (76) 20,4% (71,3) 7,6% (90,6%) 6,8% (9,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: