79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (95,8) 80,6% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 100% (82,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,4% (93,2) 87,3% (74,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 97,8% (94,7) 97,8% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 91,7% (95,3) 74,4% (82,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,7% (70) 72,0% (63,6) 47,2% (98,5%) 100% (0%)
2019 92,0% (78) 88,8% (70,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,9% (72) 87,4% (71,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,8% (74) 90,2% (72,8) 60,5% (98%) 23,4% (2%)
2016 92,0% (82) 92,5% (78,4) 51,7% (95,3%) 28,4% (2,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,9% (80) 87,0% (76,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 98,9% (86) 98,9% (85,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 95,2% (82) 94,1% (78,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 99,3% (86) 97,8% (84,0) 59,6% (98,3%) 49,5% (1,7%)
2016 99,3% (86) 98,1% (84,1) 60% (98,3%) 50,7% (1,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: