79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 96,7% (89,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 80,4% (83,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 48,6% (91,6) 55,1% (77,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (95,8) 81,9% (90,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,6% (95,8) 47,0% (85,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (88) 92,4% (81,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 54,9% (79) 67,9% (74,7) 18,1% (95,8%) 8,3% (4,2%)
2018 82,1% (80) 82,1% (79,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 93,9% (88) 80,8% (80,7) 24,2% (93,8%) 15,7% (4,2%)
2016 61,6% (82) 50,7% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,2% (92) 96,4% (90,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,2% (88) 95,3% (88,0) 30,7% (96,6%) 23,6% (3,4%)
2018 98,4% (90) 97,6% (90,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 92,9% (90) 83,5% (86,0) 38,6% (96,8%) 33,1% (3,2%)
2016 87,6% (86) 88,4% (85,2) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: