79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,5% (88,9) 20,5% (56,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 67,1% (67,1) 1,6% (71,4%) 1,6% (28,6%)
2018 5,6% (72,6) 8,6% (45,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 35,8% (86,3) 39,5% (72,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 24,0% (85,3) 70,9% (81,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (64) 37,8% (49,4) 16,6% (84,6%) 100% (0%)
2019 2,1% (42) 11,2% (38,1) 2,1% (70%) 5,3% (10%)
2018 7,3% (44) 9,2% (34,2) 13,1% (75%) 4,4% (25%)
2017 58,0% (64) 79,0% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 15,4% (54) 10,4% (44,5) 11,4% (78,6%) 14,4% (7,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,7% (72) 37,0% (60,4) 10% (92%) 100% (0%)
2019 43,5% (73) 17,8% (57,7) 3,6% (76,5%) 4,0% (17,6%)
2018 25,1% (71) 37,3% (63,2) 11,8% (89,5%) 22,1% (5,3%)
2017 58,2% (76) 44% (69,6) 34,2% (95,7%) 100% (0%)
2016 36,7% (74) 40,4% (68,5) 31,9% (95,2%) 25,2% (4,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: