63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie

Žáci v průběhu studia získávají odborné vědomosti a dovednosti v oblasti ekonomického vzděávání a informačních technologií. Pozornost je věnována také jazykovému vzdělávání, žáci se učí anglický jazyk a dále volí mezi německým, španělským, ruským a francouzským jazykem.

Od 2. ročníku si mohou vybrat ze zaměření:

  • podnikání a veřejná správa
    Žáci získají hlubší znalosti z oblasti vedení podnikatelské agendy, daňového a veřejného práva. Znalosti jsou prakticky aplikovány, a to zejména v předmětu praxe a absolvováním 14denní pracovní stáže.
  • multimédia
    Žáci získají kompetence z oblasti multimédií, tj, editaci textů, obrázků, grafiky, animací, videa, zvuku. Navrhují a vyrábí vlastní produkty z 3D tiskárny. Naučí se vytvářet internetovou raklamu, e-shop, vlastní webové stránky, využívat nástroje podpory na internetu a sociálních sítích.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (81,1) 26,8% (33,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (88,4) 58,8% (47,9) 71,1% (95%) 55,3% (5%)
2018 83,9% (81,1) 77,1% (52,7) 83,9% (95,2%) 100% (0%)
2017 85,8% (83,2) 79,2% (63,5) 77,5% (94,4%) 66,7% (5,6%)
2016 100% (94,7) 95,1% (75,9) 50,4% (87,5%) 62,6% (6,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (79) 100% (74,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,2% (24) 3,0% (12,5) 3,0% (11,1%) 100% (0%)
2017 44,8% (37) 60,3% (37,4) 70,7% (66,7%) 100% (0%)
2016 71,4% (48) 68,3% (41,7) 87,3% (85,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76% (62) 74,4% (45,7) 58,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 92,9% (68) 92,9% (56,5) 92,9% (95,8%) 61,9% (4,2%)
2018 81,4% (64) 74,6% (45,9) 88,1% (93,3%) 100% (0%)
2017 91,9% (68) 87,0% (58,4) 84,6% (91,7%) 79,7% (4,2%)
2016 93,5% (70) 85,4% (58,7) 70,7% (92%) 74,0% (4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: