64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,7% (86,3) 94,7% (47,7) 79,8% (90,9%) 22,9% (9,1%)
2019 50% (63,2) 44,7% (19,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 83,5% (69,0) 85,4% (35,2) 52,4% (57,1%) 19,3% (42,9%)
2017 25,6% (43,2) 40,2% (21,7) 24,2% (36,4%) 39,3% (27,3%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 2,9% (4) 1,0% (0,2) 36,2% (0%) 46,7% (25%)
2017 - - - -
2016 71,1% (32) 66,2% (20,3) 76,1% (40%) 60,6% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,6% (50) 67,2% (25,0) 68,1% (64,3%) 26,0% (7,1%)
2019 18,8% (42) 62,8% (27,3) 32,9% (42,9%) 100% (0%)
2018 0,4% (28) 11,8% (14,0) 8,0% (27,3%) 22,4% (36,4%)
2017 64,2% (50) 53,1% (31,9) 53,5% (54,5%) 37,0% (27,3%)
2016 28,7% (47) 52,8% (31,5) 51,2% (50%) 37,0% (33,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: