79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 25,7% (58,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 19,7% (91,1) 20,9% (56,7) 34,9% (97,3%) 30,9% (2,7%)
2018 51,7% (86,3) 46,8% (63,3) 39,7% (97,3%) 36,3% (2,7%)
2017 24,7% (84,2) 11,4% (60,5) 17,0% (91,9%) 23,2% (5,4%)
2016 39,8% (88,4) 50% (77,0) 29,9% (94,9%) 26,4% (5,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 20,4% (55) 28,2% (52,6) 23,3% (83,3%) 100% (0%)
2017 1,0% (38) 1,0% (30,8) 1,5% (62,5%) 100% (0%)
2016 65,7% (70) 47,8% (62,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,9% (68) 28,5% (55,0) 21,1% (95,3%) 100% (0%)
2019 13,8% (66) 13,8% (54,9) 49,6% (97,4%) 34,4% (2,6%)
2018 78,6% (78) 59,8% (67,7) 35,8% (95,6%) 42,4% (2,2%)
2017 4% (63) 5,8% (54,5) 26,9% (93,8%) 23,6% (4,2%)
2016 36,7% (74) 50,4% (70,7) 37,4% (95,9%) 29,3% (4,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: