64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,9% (61,1) 54,3% (22,7) 74,5% (89,7%) 100% (0%)
2019 39,4% (59,0) 24,7% (12,2) 54,1% (69,0%) 30% (27,6%)
2018 92,0% (76,9) 94,3% (48,2) 95,3% (88,9%) 84,0% (7,4%)
2017 70,8% (63,2) 71,7% (39,5) 68,5% (68,2%) 73,1% (13,6%)
2016 64,1% (62,1) 38,7% (22,4) 65,0% (61,1%) 78,8% (11,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 20% (16) 36,5% (6,5) 30,6% (10%) 30,6% (30%)
2018 51,4% (24) 63,8% (18,5) 71,4% (37,5%) 67,6% (12,5%)
2017 53,5% (27) 32,5% (10,3) 34,2% (0%) 74,6% (11,1%)
2016 78,2% (36) 76,1% (26,7) 76,1% (40%) 26,8% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 60,8% (23,1) 73,0% (66,7%) 100% (0%)
2019 11,1% (40) 26,5% (16,4) 16,7% (33,3%) 26,1% (28,2%)
2018 54,9% (51) 54,9% (24,1) 60,8% (59,5%) 78,9% (8,1%)
2017 36,6% (46) 25,9% (26,4) 48,6% (50%) 67,9% (14,7%)
2016 28,7% (47) 32,7% (25,8) 57,5% (56,0%) 65,0% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: