63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,7% (80,5) 54,5% (45,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (88,4) 48,2% (45,6) 77,2% (95,7%) 100% (0%)
2018 67,8% (79,0) 64,4% (49,6) 85,6% (96,3%) 100% (0%)
2017 91,7% (85,3) 88,3% (66,6) 89,2% (97,6%) 82,5% (2,4%)
2016 74,0% (85,3) 68,3% (64,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,5% (21) 19,4% (14,3) 9,7% (25%) 100% (0%)
2019 39,5% (35) 21,1% (17,3) 39,5% (50%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 25,9% (30) 27,6% (22,2) 36,2% (45,5%) 100% (0%)
2016 60,3% (46) 49,2% (35,1) 57,1% (66,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (58) 49,6% (36,3) 40,8% (80%) 29,6% (2%)
2019 66,7% (62) 57,1% (44,3) 84,1% (92,7%) 100% (0%)
2018 50,8% (60) 55,1% (41,6) 90,7% (94,8%) 100% (0%)
2017 72,4% (64) 65,9% (53,0) 87,0% (92,6%) 85,4% (1,9%)
2016 38,2% (60) 45,5% (45,9) 93,5% (98%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: