78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,5% (87,4) 52,5% (54,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 77,2% (92,6) 81,2% (59,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 73,7% (83,2) 83,3% (62,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 53,8% (80) 65,5% (64,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 50,4% (82,1) 46,3% (60,3) 63,4% (97,7%) 50,4% (2,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,9% (54) 69,4% (51,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 98,2% (75) 98,2% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 70,8% (60) 69,4% (55,2) 72,2% (90,9%) 29,2% (9,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (60) 43,3% (48,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 92,2% (75) 89,8% (65,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,4% (72) 86,4% (62,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 49,6% (66) 77,5% (64,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 30,3% (65) 50,8% (57,0) 43,2% (92,6%) 49,2% (3,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: