79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 61,7% (79,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 24% (96,8) 35,1% (73,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 70,6% (93,7) 40% (73,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,9% (94,7) 70,3% (87,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 26,1% (92,1) 34,2% (82,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 64,1% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 8,8% (64) 14,5% (55,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 98,4% (87) 99,5% (92,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,5% (75) 37,9% (69,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,7% (80) 49,8% (75,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,0% (82) 77,9% (82,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25,2% (74) 29,1% (70,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,5% (86) 34,9% (72,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28,7% (79) 26,4% (74,2) 25,2% (95,5%) 100% (0%)
2016 75,2% (84) 68% (81,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: