26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Mechanik elektronických zařízení

Stručný popis oboru:
Obor připravuje absolventy na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovací a požární techniky, spotřební elektroniky, přenosových zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Uplatnění absolventů:
Absolventi se uplatní jako provozní elektrikáři, elektromechanici, mechanici měřicích a regulačních zařízení, mechanici elektronických zařízení, montéři výtahů, chladírenských zařízení, mechanici pro administrativní techniku atd. 

Žáci jsou v závěru studia proškolení a přezkoušení v rozsahu §5 vyhl. č. 50.

Po ukončení tříletého studia má absolvent možnost požádat o přijetí do 2. ročníku odpovídajícího maturitního oboru.

V případě zájmu si můžete prohlédnout či stáhnout školní vzdělávací program tohoto oboru.

Projekt podporují: