64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 70,8% (63,2) 63,7% (25,7) 42,0% (50%) 13,7% (50%)
2017 - - - -
2016 97,7% (84,2) 99,5% (78,8) 84,8% (77,8%) 61,8% (22,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 84,8% (44) 83,8% (32,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 89,4% (48) 90,8% (43,3) 97,9% (90%) 74,6% (10%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 55,9% (47,4) 47,1% (20,5) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 65,2% (60,0) 60,9% (41,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 65,9% (62,1) 70,7% (41,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72% (69,0) 64% (33,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 96,6% (75) 98,3% (69,3) 96,2% (88,9%) 73,0% (11,1%)
2017 14,4% (42) 23,5% (25,9) 28,4% (41,7%) 80,7% (8,3%)
2016 69,3% (54) 72,8% (37,7) 73,6% (65,5%) 80,7% (10,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: