34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,7% (79,5) 75,8% (40,1) 69,2% (95,7%) 100% (0%)
2019 93,1% (87,4) 92,0% (48,0) 66,7% (81,5%) 31,0% (18,5%)
2018 74,5% (69,0) 77,7% (37,2) 76,6% (80,9%) 51,1% (14,9%)
2017 56,3% (64,7) 67,0% (42,9) 76,7% (80,4%) 72,8% (13,0%)
2016 91,6% (76,3) 90,7% (54,3) 91,6% (89,6%) 79,4% (4,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 70,6% (38) 82,4% (39,5) 82,4% (60%) 52,9% (40%)
2017 74,1% (29) 63,0% (15,7) 74,1% (28,6%) 70,4% (14,3%)
2016 67,7% (26) 61,3% (15,4) 74,2% (23,1%) 51,6% (23,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,3% (53) 74,2% (31,9) 92,5% (87,5%) 100% (0%)
2019 92,9% (63) 92,9% (47,6) 81,3% (75,4%) 33,9% (19,3%)
2018 85,9% (60) 89,9% (42,6) 90,9% (82,7%) 45,5% (17,3%)
2017 88,2% (60) 91,8% (48,9) 89,1% (83,0%) 74,5% (13,2%)
2016 71,1% (56) 81,6% (42,1) 83,3% (78,7%) 78,9% (8,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: