79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 47,8% (64,3) 4,1% (93,3%) 3,0% (6,7%)
2019 94,4% (97,9) 99,2% (81,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 19,9% (81,1) 31,1% (58,9) 25,8% (94,4%) 22,5% (5,6%)
2017 61,3% (89,5) 43,9% (73,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,8% (90,5) 59,4% (79,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,3% (81) 83,9% (67,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 74,5% (72) 85,1% (68,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,7% (76) 91,7% (73,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 74,6% (68) 85,9% (71,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 50,7% (66) 28,4% (57,1) 36,8% (91,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 81,1% (73,9) 24,8% (95,7%) 4,8% (4,3%)
2019 99,3% (87) 97,8% (82,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,7% (80) 74,9% (71,1) 41,3% (96,3%) 30,6% (3,7%)
2017 71,3% (78) 39,3% (68,5) 38,9% (96,3%) 100% (0%)
2016 83,0% (80) 68,1% (74,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: