79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (99) 94,2% (85,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 87,5% (99,0) 67,5% (78,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 69,6% (93,7) 65,2% (80,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 88,9% (95,3) 95,6% (90,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 79,2% (96,3) 77,1% (89,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,8% (84) 72,7% (74,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,1% (76) 80% (77,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,9% (78) 94,3% (80,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,2% (84) 59,5% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 20% (62) 25,7% (61,3) 20% (92,9%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,9% (86) 88,7% (83,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 82,1% (82) 62,5% (77,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 96,5% (86) 80,7% (78,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,5% (84) 89,3% (84,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 62,1% (80) 53,4% (75,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: