41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,6% (65,3) 52,1% (22,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 56,5% (66,3) 55,3% (22,2) 60% (71,4%) 58,8% (14,3%)
2018 14,6% (40,5) 5,7% (4,5) 1,9% (0%) 6,1% (60%)
2017 41,1% (49,5) 29,7% (16,2) 42,0% (50%) 12,8% (50%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,0% (10) 40,3% (5,5) 32,8% (0%) 100% (0%)
2019 67,1% (40) 69,4% (21,1) 67,1% (50%) 40% (25%)
2018 16,2% (14) 25,7% (8,2) 41,0% (14,3%) 36,2% (28,6%)
2017 63,2% (31) 60,5% (19,0) 43,0% (12,5%) 4,4% (75%)
2016 38,7% (23) 35,2% (11,0) 26,8% (0%) 6,3% (71,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,9% (34) 18,1% (9,5) 2,5% (18,2%) 100% (0%)
2019 11,1% (40) 6,8% (10,2) 2,1% (18,2%) 52,6% (18,2%)
2018 43,0% (48) 40,9% (20,0) 16,9% (33,3%) 18,1% (41,7%)
2017 51,0% (48) 47,3% (30,9) 13,6% (28,6%) 3,3% (64,3%)
2016 51,2% (50) 66,1% (35,8) 18,9% (33,3%) 2,8% (66,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: