41-45-M/01 Mechanizace a služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,1% (69,5) 44,3% (30,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 19,7% (61,6) 21,3% (21,3) 82,0% (93,8%) 100% (0%)
2018 7,2% (45,3) 1,4% (8,7) 11,6% (50%) 39,1% (18,8%)
2017 38,8% (61,1) 50,7% (39,3) 71,6% (87,5%) 70,1% (6,3%)
2016 79,4% (77,9) 91,2% (60,6) 11,8% (52,6%) 7,4% (42,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (44) 70,3% (29,3) 59,5% (55,6%) 100% (0%)
2019 34,3% (33) 62,9% (23,3) 45,7% (50%) 100% (0%)
2018 45,9% (28) 43,2% (20,0) 32,4% (20%) 10,8% (50%)
2017 31,0% (32) 31,0% (20,2) 23,8% (20%) 7,1% (40%)
2016 16,3% (20) 14,3% (8,0) 22,4% (0%) 28,6% (28,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,3% (60) 77,8% (39,9) 41,7% (72,2%) 100% (0%)
2019 18,9% (49) 12,2% (21,8) 54,1% (77,3%) 100% (0%)
2018 2,7% (44) 6,8% (18,6) 5,5% (42,3%) 16,4% (30,8%)
2017 38,0% (53) 35,2% (37,4) 56,3% (76,2%) 49,3% (14,3%)
2016 82,9% (62) 91,4% (53,6) 21,4% (53,8%) 11,4% (38,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: