79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,3% (92,1) 35,8% (61,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,5% (96,9) 76,3% (70,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 45,3% (85,8) 52,4% (64,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 71,6% (91,1) 84,5% (82,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,4% (90,5) 46,5% (76,3) 46,9% (97,9%) 44,5% (2,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 41,0% (58) 12,7% (46,9) 10,2% (80%) 100% (0%)
2016 28,4% (60) 38,3% (59,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 50,4% (65,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,3% (82) 90,2% (77,4) 52,5% (98,1%) 100% (0%)
2018 67,9% (76) 63,8% (68,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 71,3% (78) 62,5% (72,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,6% (76) 71,1% (75,0) 60% (98,3%) 50,7% (1,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: