79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 58,4% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 71,1% (80,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 90,6% (95,8) 89,4% (87,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (95,8) 79,5% (89,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,3% (97,9) 85,5% (92,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,1% (63) 33,3% (59,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 50,5% (72) 37,4% (67,3) 17,9% (92,3%) 100% (0%)
2017 10,6% (58) 11,1% (55,7) 17,2% (90,9%) 100% (0%)
2016 5,9% (56) 5,9% (51,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 77,1% (82,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 44,5% (78) 58,7% (78,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,8% (88) 86,5% (84,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,5% (84) 68,9% (83,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 87,6% (86) 83,6% (84,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: