79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 79,0% (83,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 18,7% (95,8) 11,1% (64,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 17,1% (87,4) 22,9% (68,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 16,5% (88,4) 19,3% (75,6) 15,7% (91,7%) 14,9% (8,3%)
2016 40,2% (93,7) 65,0% (88,2) 12,0% (92,3%) 11,1% (7,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (80) 91,4% (81,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 71,0% (82) 59,6% (72,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 0,5% (20) 0,5% (20,0) 0,5% (16,7%) 100% (0%)
2016 2,5% (46) 3,0% (40,6) 6,4% (80%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,7% (72) 25,3% (61,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 7,5% (69) 11,4% (62,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 12,7% (73) 9,5% (61,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 14,6% (74) 14,2% (70,0) 20,1% (94,4%) 17,3% (5,6%)
2016 10,8% (75) 26% (73,4) 16% (94,7%) 14% (5,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: