82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,1% (69,5) 59,3% (33,6) 28,6% (78,6%) 100% (0%)
2019 73,6% (75,8) 73,6% (34,3) 52,9% (76,9%) 62,1% (7,7%)
2018 71,3% (67,9) 84,0% (39,5) 77,7% (81,3%) 57,4% (12,5%)
2017 48,5% (61,6) 54,4% (39,4) 73,8% (78,9%) 87,4% (5,3%)
2016 99,1% (84,2) 97,2% (63,4) 94,4% (91,7%) 71,0% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 32,3% (16) 19,4% (4,7) 41,9% (0%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,8% (42) 58,1% (26,9) 19,4% (42,9%) 100% (0%)
2019 75,9% (54) 70,5% (29,6) 67,9% (69,2%) 61,6% (7,7%)
2018 83,8% (58) 81,8% (37,4) 39,4% (56,3%) 42,4% (18,8%)
2017 26,4% (48) 53,6% (37,4) 81,8% (76,2%) 91,8% (4,8%)
2016 78,1% (58) 87,7% (45,0) 86,8% (81,0%) 85,1% (4,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: