79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (97,4) 50,6% (76,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 14,7% (66,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 35,9% (90,5) 23,3% (68,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 59,0% (93,7) 63,1% (86,5) 24,1% (94,1%) 23,3% (5,9%)
2016 72,2% (95,8) 88,9% (92,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,4% (89) 70,2% (74,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 35,2% (74) 65,3% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,1% (80) 67,4% (76,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 77,3% (83) 78,8% (80,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,7% (89) 76,4% (82,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 69,1% (80,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,2% (72) 13,4% (65,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 53,6% (76,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 34,3% (80) 34,3% (76,1) 29,1% (96%) 24,8% (4%)
2016 60% (82) 70,4% (81,7) 32,4% (96,8%) 29,2% (3,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: