53-44-M/03 Asistent zubního technika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZD - SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,6% (75,8) 79,0% (36,6) 93,5% (97,9%) 38,7% (1,1%)
2019 83,0% (77,9) 81,1% (35,8) 90,6% (94,6%) 79,2% (3,3%)
2018 78,7% (66,3) 60,7% (30,3) 44,3% (76,0%) 29,5% (12,5%)
2017 85,5% (70,0) 83,9% (44,1) 58,1% (79,2%) 43,5% (12,5%)
2016 70,5% (67,4) 85,2% (45,9) 72,1% (86,5%) 82,0% (3,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (30) 76,9% (20,6) 61,5% (38,5%) 100% (0%)
2019 90,9% (47) 100% (28,5) 90,9% (66,7%) 27,3% (11,1%)
2018 80,8% (38) 76,9% (25,4) 84,6% (62,5%) 100% (0%)
2017 68,2% (36) 90,9% (34,1) 86,4% (66,7%) 100% (0%)
2016 96,4% (44) 96,4% (39,0) 92,9% (71,4%) 57,1% (7,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,5% (60) 100% (44,2) 91,9% (91,7%) 50% (0,9%)
2019 95,1% (62) 93,4% (45,9) 98,4% (91,1%) 72,1% (4,0%)
2018 80,3% (58) 85,2% (37,3) 68,9% (78,8%) 36,1% (12,4%)
2017 91,9% (60) 88,7% (48,5) 74,2% (79,0%) 40,3% (11,4%)
2016 65,6% (58) 73,8% (46,8) 83,6% (86,4%) 82,0% (3,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: