26-51-H/01 Elektrikář

Elektroinstalační, servisní a opravárenská činnost

Zaměření a obsah
Činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami slaboproudých nebo silnoproudých elektrických a elektronických zařízení. Zaměření na elektrické instalace, zapojování rozvaděčů, montáž a údržbu pracovních strojů, elektropneumatiku, automatizaci a řídicí systémy. Kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb..

Uplatnění
V profesi elektrikář, mechanik elektronických zařízení, opravář elektroniky, technik prodeje elektroniky, nebo jako elektromontér u společností zabývajících se montáží elektrotechnických rozvodů, jako elektromechanik, seřizovač u společností zabývajících se elektrotechnickou výrobou, a jako elektromechanik pro zabezpečovací systémy budov, automatizační systémy a pracovník elektroúdržby průmyslového podniku.

Možnost dalšího vzdělávání
Absolventi oboru mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a dále pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Projekt podporují: