23-41-M/01 Strojírenství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,9% (87,9) 51,6% (53,2) 31,2% (97,1%) 13,6% (2,9%)
2019 22,1% (83,7) 28,2% (46,1) 45,9% (89,5%) 40,3% (10,5%)
2018 47,9% (80) 45,2% (50,7) 77,2% (94,7%) 72,1% (5,3%)
2017 42,3% (76,9) 44,2% (57,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 22,7% (73,7) 26,4% (53,9) 28,7% (75%) 28,7% (22,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,1% (68) 95,6% (57,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 17,4% (40) 43,0% (35,3) 52,3% (81,8%) 100% (0%)
2018 19,3% (36) 14,3% (25,5) 26,7% (50%) 37,3% (12,5%)
2017 89,0% (61) 90,7% (57,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,3% (68) 91,3% (59,7) 68,9% (78,6%) 22,4% (21,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 54,0% (39,9) 45,1% (85,4%) 18,3% (2,4%)
2019 17,4% (52) 17,9% (28,5) 23,7% (71,4%) 46,0% (8,2%)
2018 18,1% (52) 16,3% (26,7) 51,1% (79,6%) 63,0% (7,4%)
2017 37,1% (56) 32,1% (41,5) 76,8% (85,7%) 100% (0%)
2016 48,9% (60) 46,2% (43,4) 36,8% (74,1%) 26,5% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: