36-47-M/01 Stavebnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,8% (61,6) 9,0% (26,2) 4,5% (78,6%) 100% (0%)
2019 12,2% (77,9) 8,3% (30,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 44,7% (79,5) 42,9% (49,7) 8,7% (60%) 5,0% (40%)
2017 91,6% (89,0) 41,4% (56,8) 26,0% (77,8%) 54,0% (11,1%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 5,6% (26) 3,7% (11,4) 3,1% (0%) 5,6% (40%)
2017 5,2% (26) 4,1% (16,6) 4,1% (18,2%) 27,3% (18,2%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 30,8% (30,3) 17,0% (70,6%) 100% (0%)
2019 86,6% (64) 71,9% (44,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 35,7% (56) 37,4% (34,5) 9,7% (53,3%) 4,0% (40%)
2017 46,9% (58) 42,9% (44,2) 42,0% (75%) 58,9% (10%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: