23-45-M/01 Dopravní prostředky

Manager silniční dopravy

Zajímáš se o dopravní problematiku a údržbu vozidel? Absolvováním tohoto maturitního oboru získáš specializaci pro automobilový průmysl, autoopravárenství, pojišťovnictví, leasing nebo dopravní policii.

Čtyřletý maturitní obor se specializací na provoz a údržbu vozidel a logistiku. Je určen pro chlapce a dívky.

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, který se může uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, dopravních a logistických firmách, ve stanicích technické kontroly, v oblasti pojišťovnictví, policie, armády a celní správy. Na pracovních pozicích jako technik údržby, revizní technik, manažer provozu.

Kromě základních teoretických předmětů se seznámí s údržbou automobilů, teorií jízdy, obsluhou osobních počítačů, ekonomikou, marketingem apod.

Součástí studia je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C, možnost rozšíření o Profesní průkaz řidiče.

Absolvent je připraven i pro vysokoškolské studium především automobilních a dopravních směrů.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,3% (72,1) 10,0% (29,4) 21,7% (94,4%) 100% (0%)
2019 11,0% (76,9) 13,8% (36,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 21,9% (73,7) 17,4% (39,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 43,3% (77,4) 33,5% (52,8) 79,1% (93,3%) 73,0% (6,7%)
2016 94,0% (91,6) 96,8% (82,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 20,8% (36) 20,2% (27,1) 41,0% (63,6%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 47,8% (37,8) 41,1% (83,3%) 100% (0%)
2019 98,2% (68) 96,9% (56,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 46,7% (58) 23,8% (29,1) 47,6% (78,6%) 100% (0%)
2017 93,3% (68) 91,5% (58,5) 96,4% (94,1%) 74,1% (5,9%)
2016 77,6% (64) 84,8% (54,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: