23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Odborné předměty (automobily, opravárenství, diag­nostika, elektrotechnika...) poskytují žákům potřebné množství teoretických vědomostí a praktických dovedností, nezbytných pro povolání automechanika. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti výroby a oprav motorových vozidel v opravárenských provozech dopravních prostředků, servisů, stanic tech. kontroly apod.
  • Jeho uplatnění může být na pozici automechanik, mechanik jednostopých vozidel, nákladních vozidel a autobusů, mechanik osobních vozidel, mechanik pneuservisu.

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                      Předměty specializace

Český jazyk a literatura                 Strojírenství

1Cizí jazyk AJ/NJ                            Stroj. technologie

Občanská nauka                            Technická dokumentace

Biologie a ekologie                        Automobily

Fyzika                                             Opravárenství a diagnostika

Chemie                                           Elektrotechnika

Matematika

Tělesná výchova

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik:

  • Praktická výuka probíhá v týdenních cyklech pod vedením učitelů odborné výuky v dílnách SZŠ a SOŠ (ruční obrábění a montážní práce), v autoservisu SZŠ a SO, kde se provádějí opravy automobilů pro veřejnost a na pracoviš­tích dalších odborných firem v okrese, např. San Plus, Horejsek, Auto Dorda, Klapka.
Projekt podporují: