23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,7% (76,9) 42,1% (37,0) 33,1% (91,7%) 9,1% (8,3%)
2019 99,0% (95,8) 99,0% (67,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 30,6% (67,4) 18,0% (28,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 33,3% (67,4) 40,5% (47,2) 73,9% (90%) 68,5% (10%)
2016 63,4% (76,9) 42,9% (47,8) 80,4% (91,7%) 68,8% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (70) 100% (59,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (71) 100% (62,9) 82,9% (80%) 32,9% (20%)
2018 - - - -
2017 100% (70) 100% (66,9) 97,9% (88,9%) 69,5% (11,1%)
2016 5,4% (18) 2,2% (6,6) 5,4% (0%) 46,7% (14,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,4% (64) 92,7% (47,8) 87,9% (89,5%) 18,5% (5,3%)
2019 100% (82) 99,2% (75,7) 93,6% (93,8%) 66,4% (6,3%)
2018 45% (53) 42,5% (25,8) 75,8% (81,3%) 100% (0%)
2017 96,7% (70) 97,5% (63,3) 90,9% (89,5%) 71,1% (10,5%)
2016 93,3% (64) 87,4% (48,8) 66,4% (75%) 66,4% (10%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: