65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví

Charakteristika:

Studijní obor určen pro chlapce a dívky

Délka a forma: 4 roky, denní

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky a kritérií přijímacího řízení.

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Absolvent získá Europass.

Student získává obchodně podnikatelské vzdělání se zaměřením na hotelový provoz a cestovní ruch.  V teoretické části získá důkladné osvojení cizích jazyků. Pro úspěšné absolventy možnost dalšího studia na VOŠ nebo VŠ.

 

Uplatnění absolventa:

  • Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolventi uplatňují jako provozní či řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé v hotelích, stravovacích zařízeních a cestovních kancelářích.
  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu při pracovních činnostech souvisejících s obchodně-provozními a technicko-hospodářskými funkcemi ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. na pozici pracovník pohostinství a hotelového provozu, recepční, provozář.  

 

Předměty – teoretické vyučování:

Všeobecné předměty                                Odborné předměty

Český jazyk a literatura                                Nauka o výživě a nápojích

Cizí jazyk I.                                                    Technologie přípravy pokrmů

Cizí jazyk II.                                                   Technika obsluhy a služeb

Občanská nauka                                           Hotelový a restaurační provoz

Dějepis                                                          Zeměpis cestovního  ruchu

Matematika                                                   Cestovní ruch

Fyzika

Chemie

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

Písemná a elektronická komunikace

Ekonomika

Základy práva

Biologie

 

Odborná praxe:

  • Pod odborným vedením se účastní přípravy a vlastního zajištění cateringových služeb na různých společenských akcích.
  • V rámci partnerské spolupráce probíhá odborná praxe v Kirschau, v Hotelu BEI SCHUMANN.
  •  Studenti se účastní baristického kurzu s osvědčením pro obor Hotelnictví.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 4,3% (42,1) 5% (7,7) 1,4% (28,6%) 100% (0%)
2018 62,7% (74,7) 60,5% (42,5) 57,6% (83,3%) 40,1% (16,7%)
2017 14,3% (44,2) 14,9% (16,5) 10,3% (50%) 65,1% (10%)
2016 17,5% (57,9) 19,9% (31,5) 58,5% (83,3%) 43,3% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 8,9% (44) 3,6% (15,1) 18,5% (57,1%) 100% (0%)
2018 16,8% (50) 17,9% (25,3) 49,7% (71,4%) 43,6% (14,3%)
2017 1,7% (42) 2,8% (25,3) 5,0% (33,3%) 68,2% (8,3%)
2016 94,9% (71) 18,9% (0) 89,7% (88,9%) 65,1% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: