79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,2% (86,3) 11,6% (51,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 92,8% (76,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 93,6% (92,6) 91,8% (76,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 24,7% (84,2) 37,6% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,7% (95,8) 97,6% (90,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,8% (49) 34,2% (47,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 39,9% (63) 46,3% (55,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 68,8% (67) 64,4% (63,8) 22,0% (87,5%) 100% (0%)
2016 92,0% (82) 97,0% (83,8) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,9% (65,3) 42,9% (48,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 58,5% (67,6) 43,7% (98,0%) 100% (0%)
2019 97,8% (84) 98,2% (83,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 59,0% (67,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 58,2% (76) 53,8% (71,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,3% (86) 99,3% (84,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: