79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,0% (96,9) 76,1% (71,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 85,1% (73,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 69,3% (89,0) 69,3% (68,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 71,6% (91,1) 78,6% (81,0) 49,4% (98,8%) 46,9% (1,2%)
2016 76,4% (93,2) 71,3% (81,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,0% (66) 59,6% (60,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,1% (68) 68,6% (61,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 69,9% (66) 73,3% (66,5) 52,9% (93,8%) 18,4% (6,3%)
2017 77,6% (69) 83,4% (70,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 88,6% (80) 82,6% (73,7) 46,8% (93,8%) 25,9% (3,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (94,7) 100% (87,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,9% (80) 86,7% (76,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,3% (82) 96,4% (80,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,7% (80) 90,4% (76,6) 57,2% (98,0%) 43,9% (2,0%)
2017 88,7% (82) 84,4% (78,6) 66,2% (99,2%) 56,4% (0,8%)
2016 91,9% (82) 87,4% (78,6) 66,3% (99,2%) 57,8% (0,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: