79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 90,9% (86,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 45,8% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 70,6% (93,7) 76,3% (82,6) 32,2% (97,2%) 30,6% (2,8%)
2017 95,6% (96,9) 93,6% (92,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 85,9% (96,9) 77,4% (90,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (88) 94,9% (83,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 23,8% (70) 30,6% (64,5) 18,1% (95,8%) 100% (0%)
2018 87,9% (82) 90,5% (84,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 82,8% (84) 83,8% (81,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 70,4% (84) 74,4% (81,8) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 60% (90,5) 60% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 89,2% (86,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 69,7% (82) 64,6% (79,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 60,3% (82) 70,2% (81,0) 44,0% (98,3%) 37,3% (1,7%)
2017 78,0% (86) 79,1% (84,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,2% (84) 76,8% (82,8) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: