65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví

Tento obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelnictví a dalších služeb cestovního ruchu. Obsah vzdělání je vytvořen z jazykového, společenskovědního, matematického, přírodovědného vzdělání a z tělesné výchovy. Jazykově je žák vzděláván v mateřském jazyce a ve dvou cizích jazycích (AJ, NJ). Obsah odborného vzdělání je vymezen tak, aby poskytl žákům odbornou přípravu zaměřenou na důkladné osvojení základů gastronomie a techniky služeb v oblasti stravování a ubytování a dále pevný poznatkový základ z ekonomických disciplín a obchodně podnikatelských činností. Součástí odborného vzdělání je také odborná komunikace v cizím jazyce, což patří do komplexu služeb cestovního ruchu. Zaměření na hotelnictví předpokládá účast na odborných akcích a stážích.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,1% (67,4) 24,0% (30,0) 16,4% (81,0%) 100% (0%)
2019 18,6% (67,9) 37,9% (34,4) 10,7% (65%) 8,6% (30%)
2018 84,2% (80,5) 67,8% (45,6) 32,2% (71,4%) 70,6% (7,1%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 49,7% (77,8%) 76,6% (5,6%)
2016 31,0% (65,3) 18,1% (30,1) 8,8% (48%) 10,5% (40%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 16,2% (19) 16,2% (9,8) 27,0% (0%) 8,1% (60%)
2016 5,8% (10) 5,8% (2,3) 23,1% (0%) 30,8% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,5% (44) 25,6% (24,4) 15,1% (54,2%) 100% (0%)
2019 16,7% (48) 7,7% (19,2) 7,1% (45,8%) 12,5% (25%)
2018 49,7% (56) 31,8% (28,5) 33,5% (64,5%) 74,9% (6,5%)
2017 30,2% (53) 31,8% (37,4) 32,4% (62,5%) 46,9% (16,7%)
2016 38,9% (56) 18,9% (0) 5,7% (40%) 10,9% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: