18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: