63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (84,2) 64,3% (42,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 92,1% (83,2) 89,3% (53,9) 69,5% (87,5%) 100% (0%)
2017 56% (72,6) 54,3% (48,8) 58,3% (80%) 65,1% (10%)
2016 93,6% (85,3) 75,4% (58,3) 64,3% (85,7%) 73,1% (7,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 56,8% (32) 56,8% (21,4) 67,6% (40%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (48) 23,3% (23,5) 27,3% (63,2%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 18,4% (51) 59,2% (36,0) 95,0% (91,7%) 100% (0%)
2017 41,9% (54) 50,8% (42,5) 86,0% (87,5%) 76,0% (6,3%)
2016 69,7% (62) 56% (43,1) 64,6% (78,6%) 76,6% (7,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: