64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,7% (84,7) 90,4% (41,2) 77,7% (90,5%) 36,7% (4,8%)
2019 85,3% (79,0) 76,5% (30,2) 53,5% (66,7%) 36,5% (25%)
2018 4,7% (34,2) 12,3% (6,5) 14,6% (25%) 100% (0%)
2017 38,8% (48,4) 32,4% (17,8) 28,8% (41,7%) 30,6% (33,3%)
2016 62,7% (61,6) 58,1% (32,3) 74,7% (70,4%) 69,6% (18,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,4% (56) 81,4% (36,0) 84,3% (81,0%) 36,8% (4,8%)
2019 32,1% (45) 47,0% (22,3) 39,3% (46,2%) 41,0% (23,1%)
2018 12,7% (42) 8,4% (12,6) 25,3% (40%) 100% (0%)
2017 86,8% (57) 81,5% (40,2) 20,2% (37,5%) 21,0% (37,5%)
2016 92,9% (64) 90,9% (48,7) 80,3% (69,0%) 61,4% (20,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: