36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce

V průběhu tříletého studia získávají žáci základní znalosti a dovednosti přípravy povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Osvojí si základní malířské a natěračské techniky, míchání a tónování různých druhů barev a základy tapetování.  Učební obor je určen především pro chlapce. Zvláštní pozornost může být kladena na dekorativní malby, zvláště v případě vzdělávání dívek. Absolvent má možnost se uplatnit jako malíř natěrač ve veřejných, průmyslových a bytových interiérech, ve stavebních firmách i soukromé sféře.

Projekt podporují: