79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 95,1% (87,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 81,3% (83,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,6% (96,9) 91,8% (87,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (95,8) 58,6% (85,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 30,3% (81,2) 28,2% (97,1%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (82) 79,3% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 46,1% (76) 43,0% (69,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 33,2% (68) 39,5% (68,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 17,7% (62) 20,2% (62,2) 24,2% (93,8%) 100% (0%)
2016 87,7% (90) 79,8% (82,9) 17,2% (90,9%) 5,9% (9,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 78,7% (82,9) 23,3% (98,0%) 100% (0%)
2019 69,7% (82) 66,1% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75% (84) 68,3% (80,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 50,8% (82) 47,6% (79,6) 41,3% (97,8%) 100% (0%)
2016 75,2% (84) 73,6% (82,2) 28,8% (96,5%) 25,6% (3,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: