79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 68,7% (80,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 82,7% (84,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 39,6% (91,1) 47,3% (75,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 99,6% (99,0) 55,6% (86,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,3% (72) 42,9% (65,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,0% (66) 29,0% (63,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 6,8% (54) 9,5% (52,8) 11,1% (87,5%) 5,3% (12,5%)
2017 59,6% (78) 39,9% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 17,2% (66) 12,8% (60,4) 19,7% (92,3%) 6,9% (7,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,3% (77) 59,4% (76,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 84,3% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 57,1% (77,7) 31,7% (96,2%) 24,6% (3,8%)
2017 68,9% (85) 72,4% (83,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 52,4% (79,1) 27,6% (96,4%) 24,4% (3,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: