63-41-M/02 Obchodní akademie

Na cestě poznání

 • čtyřleté maturitní studium
 • cizí jazyky – angličtina, němčina
 •  ve 4. ročníku volitelné předměty – bankovnictví a pojišťovnictví, daňové právo, marketing a management, programování
 • obor vzdělání je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí pracovat jako střední ekonomičtí pracovníci nebo dále studovat na VŠ nebo VOŠ
 • počet studentů ve třídě 10 – 14

Absolvent oboru se uplatní jako zaměstnanec v těchto ekonomických a administrativních činnostech:

 • ekonomické a finanční činnosti podniku – zásobování, odbyt (marketing), finanční operace
 • řídící činnosti na střední úrovni řízení
 • personální činnosti (agenda) podniku
 • vedení účetnictví malého a středního podniku
 • vedení daňové evidence podnikatele – fyzické osoby
 • základní administrativní činnosti – asistent vedoucího pracovníka, referent ve státní správě
 • bankovní a pojišťovací činnosti (finanční poradce)
 • další ekonomicko-administrativní činnosti
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 25% (66,3) 23,3% (41,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 95,1% (69) 97,6% (63,0) 52,0% (80%) 25,2% (20%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: