75-41-M/01 Sociální činnost

Na cestě poznání

  • čtyřleté maturitní studium
  • cizí jazyky – angličtina, němčina
  • obor je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí pracovat jako pracovníci v sociálních službách nebo dále studovat na VŠ nebo VOŠ
  • počet studentů ve třídě 10 – 14

Absolvent oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb:

  • v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních
  • v terénních službách
  • při poskytování sociálních služeb dětem i dospělým
  • při zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům
  • při podpoře soběstačnosti a sociální aktivizaci klientů
  • v managementu sociálních služeb

Výše uvedené činnosti je absolvent schopen provádět samostatně v závislosti na svém zrakovém postižení a potřebné úpravě pracoviště a pracovních podmínek. Absolvent byl veden k dodržování právních norem, etiky a pravidel slušného chování.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,0% (51,6) 12,8% (8,2) 4,9% (60%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 5,9% (44,2) 16,3% (16,7) 5,2% (40%) 28,8% (20%)
2017 - - - -
2016 21,6% (53,2) 22,3% (25,4) 35,1% (66,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 20% (42,1) 28% (19,4) 52% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,3% (40) 21,3% (20,2) 5,5% (40%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 8,3% (47) 68,2% (37,9) 17,8% (57,1%) 40,8% (14,3%)
2017 16,2% (49) 5,8% (29,7) 1,9% (25%) 3,2% (50%)
2016 24% (53) 31,3% (36,0) 64% (81,8%) 56,7% (9,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: