65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,6% (72,6) 24,6% (30,2) 53,2% (93,3%) 100% (0%)
2019 65% (83,2) 50,7% (37,5) 64,3% (90,3%) 100% (0%)
2018 22,6% (61,1) 20,9% (27,7) 50,8% (81,3%) 57,6% (9,4%)
2017 30,9% (64,2) 31,4% (38,3) 33,1% (69,2%) 48% (15,4%)
2016 64,3% (76,9) 62,6% (53,7) 50,9% (81,6%) 43,9% (16,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 78,4% (39) 81,1% (34,1) 62,2% (33,3%) 24,3% (33,3%)
2016 17,3% (18) 23,1% (12,4) 38,5% (25%) 50% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 36,0% (28,1) 30,2% (64,4%) 100% (0%)
2019 25% (51) 38,7% (33,9) 41,1% (68,8%) 100% (0%)
2018 84,9% (64) 79,9% (43,6) 75,4% (81,8%) 59,2% (9,1%)
2017 41,9% (54) 55,9% (43,6) 55,9% (73,3%) 49,7% (15,6%)
2016 61,1% (61) 52,6% (42,3) 44% (71,7%) 44% (17,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: