63-51-J/01 Obchodní škola

Na cestě poznání

  • dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou
  • studium zaměřeno na telemarketing
  • jeden cizí jazyk, další jako nepovinný předmět
  • obor vzdělání je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat práci v administrativě, v call centrech (zelené linky) nebo obsluze telekomunikačních zařízení
  • počet studentů ve třídě 10 – 14

Absolvent oboru se uplatní jako zaměstnanec v technicko -administrativních činnostech zejména jako:

  • asistent vedoucího pracovníka ekonomických, personálních a obchodních útvarů na střední a nižší úrovni řízení
  • referent ve státní správě na nižším stupni řízení
  • absolvent je schopen vést daňovou evidenci a účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele – fyzické osoby
  • absolvent se dále uplatní v oddělení telemarketingu malých a středních podniků

Výše uvedené činnosti je absolvent schopen provádět samostatně v závislosti na svém zrakovém postižení a potřebné úpravě pracoviště a pracovních podmínek. Absolvent je veden k dodržování právních norem, obchodní a profesní etiky a pravidel slušného chování.

Projekt podporují: